Kategori : Service-Skatt

Firmanavn på 2013-fakturaen

Firmanavn på 2013-fakturaen

Er firmanavnet på fakturaen nødvendig? Sjekk hvilke endringer i denne saken som trådte i kraft i begynnelsen av 2013!

En erklæring levert etter fristen trenger ikke å være dyr

En erklæring levert etter fristen trenger ikke å være dyr

Må unnlatelse av å levere erklæringen i tide innebære tvangsgebyr? Sjekk hvilke effekter erklæringen levert etter fristen genererer!

MVA-refusjonsbetingelser - den viktigste informasjonen

MVA-refusjonsbetingelser - den viktigste informasjonen

Entreprenør, har du gjort opp avgiften på varer og tjenester og din inngående merverdiavgift er høyere enn skyldig merverdiavgift? Hva kan du i dette tilfellet gjøre, få tilbakebetaling eller overføre overskuddet til neste måned? Les og sjekk vilkårene for momsrefusjon!

Plikt til å utstede kvittering, også når kunden ber om faktura

Plikt til å utstede kvittering, også når kunden ber om faktura

Les artikkelen og finn ut om gründeren er pålagt å utstede en kvittering selv når kunden ber om en faktura fra ham. Hvordan skal inntektene da vises, enten mot kvittering eller mot faktura? Les videre!

Omsetningsjustering ved årsskiftet - bokføring

Omsetningsjustering ved årsskiftet - bokføring

Inntektsjusteringer ved årsskiftet kan være problematiske fordi tidspunktet for innregning i regnskapet avhenger av mange faktorer. Så sjekk hvilke forskrifter som regulerer utarbeidelsen og hvordan den påvirkes av regnskapet.

Lageroverskudd og -mangel i KPiR

Lageroverskudd og -mangel i KPiR

Skattebetaler! Vet du hvordan du registrerer overskudd og mangel på handelsvarer og materialer i skatteboken for inntekter og utgifter? Artikkelen forklarer nøyaktig hva som dekkes av den fysiske beholdningen? og hvilke mangler kan være en skattekostnad!

JPK_V7 i byggefirma - nytt momsregister!

JPK_V7 i byggefirma - nytt momsregister!

JPK_V7 i et byggefirma er en av de viktigste skattepliktene for gründere som driver med bl.a. salg av bygninger. Finn ut i artikkelen hvordan du markerer denne handlingen i nye JPK_V7!

Skattelette på IKZE i det årlige PIT-oppgjøret – hva er verdt å vite?

Skattelette på IKZE i det årlige PIT-oppgjøret – hva er verdt å vite?

På hvilke vilkår avregnes IKZE-godtgjørelsen under den individuelle pensjonssikkerhetskontoen? Finn ut hvordan du kan inkludere skattelettelsen og IKZE i den årlige selvangivelsen dersom en skattyter betaler et engangsbeløp, skala og flat skatt!

Manglende innlevering av PIT-16 i tide - skattemessige konsekvenser

Manglende innlevering av PIT-16 i tide - skattemessige konsekvenser

Vet du konsekvensene av å ikke levere inn PIT-16 i tide? Vil det å sende inn en aktiv sorg bidra til å gjenopprette fristen for å sende inn en aktiv sorg? Når kan jeg søke om skattekort? Les artikkelen vår og finn ut mer!

Tap av rett til engangsbeløp i skatteåret

Tap av rett til engangsbeløp i skatteåret

Som en form for beskatning på grunnlag av PIT-skatt, ønsker du å velge en flat sats og ikke vet hvilke vilkår som må være oppfylt for å kunne bruke den? Artikkelen vil vise deg en rekke lovpålagte krav og vilkårene for at du mister retten til et engangsbeløp.

Skattelettelser på internett - hvordan bevise det i den årlige selvangivelsen?

Skattelettelser på internett - hvordan bevise det i den årlige selvangivelsen?

Oppgjør med skattemyndighetene gir skattytere mulighet til å benytte seg av mange rabatter. Finn ut hvem som har rett til skattelettelsen på Internett og hvilke vilkår som må være oppfylt for å bruke den. Sjekk også hvordan du viser skattelettelsen i den årlige selvangivelsen.

Barneskattefradrag - hvem har rett til det og hvordan gjøres opp?

Barneskattefradrag - hvem har rett til det og hvordan gjøres opp?

Barnefradrag er tilgjengelig for skattytere som har mindreårige barn eller skolebarn opp til fylte 25 år, hvis årsinntekt ikke overstiger et visst beløp. Hvem kan gjøre opp barnebidraget? Hvilken betydning har skatteformen?

Kansellering av utstedte fakturaer - når er det mulig?

Kansellering av utstedte fakturaer - når er det mulig?

Det er situasjoner der en utstedt faktura kan bli kansellert. Det er mulig dersom fakturaen ikke har kommet i lovlig sirkulasjon og transaksjonen ikke er fullført. Sjekke når det er mulig å kansellere utstedte fakturaer og når de skal rettes?

Kun elektronisk sending av mva-erklæringen og JPK_V7-fil

Kun elektronisk sending av mva-erklæringen og JPK_V7-fil

Elektronisk sending av mva-erklæringer er obligatorisk for alle. Fra oktober 2020 er VAT-7 og VAT-7K deklarasjoner opphevet for sending av én JPK_V7. Se hvor enkelt det er å sende erklæringer og JPK-filer via Internett!

Inventar i løpet av året og forskuddsbetaling av inntektsskatt

Inventar i løpet av året og forskuddsbetaling av inntektsskatt

Vet du at en gründer kan utarbeide en beholdning i løpet av skatteåret? Finn ut om skattemessige konsekvenser av varelageret i løpet av året. Sjekk også om foreløpig inventar kan utføres av hver entreprenør.

Avslutning av året med fast honorar - hvilke forpliktelser?

Avslutning av året med fast honorar - hvilke forpliktelser?

Entreprenører som gjør opp engangsbeløpet på bokførte inntekter, ved utløp av skatteåret, plikter å stenge journalene. Hvordan bør slutten av året være for flatrenten? Finn ut mer ved å lese artikkelen vår!

Fysisk inventar i spesielle tilfeller - del 2

Fysisk inventar i spesielle tilfeller - del 2

Entreprenører som driver en bedrift er noen ganger i tvil om hvilke datoer de bør utarbeide en inventar kalt en fysisk inventar. Les og sjekk når du skal lage en fysisk beholdning og hvordan du vurderer varene!

Bytte til vinterdekk – kan det være en skattemessig fradragsberettiget kostnad?

Bytte til vinterdekk – kan det være en skattemessig fradragsberettiget kostnad?

En bil er et uatskillelig element i nesten enhver bedrift. Driften er forbundet med å pådra seg mange utgifter, og en av dem er å skifte dekk til vinterdekk. Kan en slik utgift innregnes som skattekostnad? Les og sjekk!

Fradrag for sosiale avgifter i den årlige selvangivelsen – hvordan gjøres det?

Fradrag for sosiale avgifter i den årlige selvangivelsen – hvordan gjøres det?

Fradrag for sosiale avgifter i den årlige selvangivelsen er rett for både næringsdrivende og fysiske personer, som alle nyter godt av. I hvilke årlige selvangivelser er det mulig å trekke ZUS-bidrag og i hvilke poster? Les og sjekk!

Oppsigelse fra forenklet skatteforskudd

Oppsigelse fra forenklet skatteforskudd

Sjekk om det er mulig å gi opp forenklede forskudd på inntektsskatt i forbindelse med krisen forårsaket av koronavirusepidemien? Les artikkelen og finn ut når du kan velge bort forenklede PIT-fremskritt og hvordan du gjør det!