Kategori : Service

PIT-4R-erklæring kun i elektronisk versjon

PIT-4R-erklæring kun i elektronisk versjon

Arbeidsgiver! Nå kan du sende inn en PIT-4R-erklæring til Skattekontoret kun via Internett! Det finnes spesielle lønnssystemer som gjør det mulig! Sjekk det ut! Les artikkelen vår og lær mer om det!

Hvordan bestemme ansettelsesstatus for PPK?

Hvordan bestemme ansettelsesstatus for PPK?

Hvilke gründere er pålagt å implementere PPK? Hvilke frister for gjennomføring av spareprogrammet er gitt i lov om PPK? Hvordan bestemme ansettelsesstatus for PPK? Hvem er den ansatte? Les artikkelen vår og sjekk den ut!

Gaver fra Selskapets sosiale ytelsesfond, skatt og bidrag

Gaver fra Selskapets sosiale ytelsesfond, skatt og bidrag

Noen ganger gir arbeidsgivere ansatte julegaver. Kan slike gaver finansieres fra Sosialfondet eller finansieres de kun fra driftsmidler? Les og finn ut om gaver fra selskapets sosiale ytelsesfond er beskattet og bidragspliktig!

Retting av oppgjørsdokumenter for ZUS - eksempler

Retting av oppgjørsdokumenter for ZUS - eksempler

Å rette oppgjørsdokumenter som sendes inn til ZUS kan være problematisk. Det er flere skjemaer som sendes inn til ZUS, for eksempel oppgjørserklæringer. Les artikkelen vår og se hvordan du gjør det i forskjellige tilfeller!

Årserklæringer i oppgjør med arbeidstakere - arbeidsgivers forpliktelser

Årserklæringer i oppgjør med arbeidstakere - arbeidsgivers forpliktelser

Vet du hvilke årlige erklæringer som avgis av arbeidsgiver ved oppgjør med ansatte? I hvilken form og frist skal arbeidsgiver levere dem til Skattekontoret? Du finner svarene på spørsmålene ovenfor i artikkelen! Les og sjekk!

Månedlig informasjon for den forsikrede (RMUA)

Månedlig informasjon for den forsikrede (RMUA)

Månedlig informasjon for den forsikrede (RMUA) inneholder data om trygdeavgift som betaleren overfører til ZUS. Når skal det overleveres til den ansatte og hvordan fylle ut denne rapporten? Les og finn ut!

En ansatt smittet med koronavirus - en veiledning for arbeidsgiver

En ansatt smittet med koronavirus - en veiledning for arbeidsgiver

Hvor kan jeg finne ut om en ansatt er i karantene eller fengsling? Hva er pliktene til arbeidsgiveren hvis arbeidstaker ble syk? Kan en ansatt smittet med koronavirus jobbe eksternt? Les og sjekk!

Vanlig pensjonsalder i Europa

Vanlig pensjonsalder i Europa

Retten til alderspensjon erverves etter oppnådd en viss alder. Er pensjonsalderen i Europa lik nivået vedtatt i Polen? Skiller flere land det etter kjønn? Les artikkelen og finn ut svarene på spørsmålene ovenfor!

Virksomhetsavvikling og opphør av forsikringsplikt

Virksomhetsavvikling og opphør av forsikringsplikt

Selvstendig næringsdrivende er underlagt obligatorisk sosial- og helseforsikring. Hvilke formelle forpliktelser genererer virksomhetsavvikling? Opphører forsikringsplikten? Finn ut ved å lese artikkelen vår!

Kan arbeidsgiver trekke seg etter at foreløpig kontrakt er signert?

Kan arbeidsgiver trekke seg etter at foreløpig kontrakt er signert?

Løftet om å inngå en arbeidsavtale i fremtiden kan gis av begge parter (fremtidig arbeidsgiver og fremtidig arbeidstaker) i den foreløpige kontrakten. Kan arbeidsgiver trekke seg etter at foreløpig kontrakt er signert? Les og sjekk!

Er det mulig å gi feriepermisjon for nedetid?

Er det mulig å gi feriepermisjon for nedetid?

Fører nedetiden til at feriepermisjonen utsettes dersom den var planlagt for denne perioden? Kan en arbeidstaker innvilges årlig ferie under nedetid? Les artikkelen vår og finn ut svarene på disse og andre spørsmål!

Foretrukne ZUS-bidrag – når slutter de?

Foretrukne ZUS-bidrag – når slutter de?

Hva er og hvem har rett til fortrinnsrett ZUS-bidrag? Hva er prosedyrene for å bytte fra fortrinnsrett til grunnpriser? Les artikkelen vår og finn ut hvor mye gründere sparer i løpet av de to første årene av virksomheten! Kryss av!

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å ta ut årlig ferie?

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å ta ut årlig ferie?

Årlig permisjon er tilgjengelig for hver fordamper som er ansatt under en arbeidsavtale. Permisjon gis som hovedregel etter arbeidstakers ønske. Les artikkelen og finn ut om arbeidsgiveren din kan tvinge deg til å ta årlig ferie!

Hva er et engangsbeløp og hva er dets typer?

Hva er et engangsbeløp og hva er dets typer?

Hva er et engangsbeløp? I hvilke situasjoner er arbeidsgiver forpliktet til å betale engangsbeløpet? Les artikkelen under og finn ut hva slags engangsbeløp er og hva engangsbeløpet kan være i lys av arbeidsloven.

Social Insurance Institution (ZUS) bidrag for en heltidsansatt som driver en bedrift

Social Insurance Institution (ZUS) bidrag for en heltidsansatt som driver en bedrift

Hvilke ZUS-bidrag for en heltidsansatt som driver virksomhet kan betales på frivillig basis og som må være obligatorisk underlagt? I hvilke situasjoner kan du kun betale helseforsikringsavgiften? Les artikkelen vår og sjekk den ut!

Minstelønnsjustering av arbeidsgiver

Minstelønnsjustering av arbeidsgiver

Arbeidstakeren kan ikke tjene mindre enn lovens bestemmelser. Når må arbeidsgiver betale minstelønnskompensasjon? Når må arbeidsgiver heve lønningene for å få den på linje med minstelønnen? Les og sjekk!

Null PIT i måneden fyller 26 - hva er verdt å vite

Null PIT i måneden fyller 26 - hva er verdt å vite

Zero PIT er en lettelse som tar sikte på å øke inntektene til personer som nettopp skal inn på arbeidsmarkedet. Kan noen dra nytte av denne lettelsen? Når er det verdt å søke? Hvordan avgjøre Zero PIT i måneden du fyller 26? Les artikkelen!

Hvem er familieassistent og hva innebærer jobben hans?

Hvem er familieassistent og hva innebærer jobben hans?

Yrket som familieassistent har vært i drift i Polen siden 2011, og det ble introdusert for å hjelpe familier som opplever oppvekstproblemer. Hvem er familieassistent? Hva er hans oppgaver? Les videre og finn ut mer om det!

Bestill ansvar for mangel på maske på jobb

Bestill ansvar for mangel på maske på jobb

Er det mulig å ilegge sanksjoner mot ansatte i forbindelse med plikt til å dekke munnen og desinfisere hender på arbeidsplassen? Har det med helse- og sikkerhetsforskrifter å gjøre? Les artikkelen og finn ut hva ordreansvar er!

Feriepenger – hvordan beregnes?

Feriepenger – hvordan beregnes?

Arbeidstaker har rett til feriepenger for årlig ferie. Hvordan beregnes godtgjørelsen dersom den ansatte var på ferie? Les vår artikkel og finn ut hvordan du beregner feriepengene!