Kategori : Co-Size-Endring

Arbeidsgiver bestemmer når man skal bruke masker på jobb!

Arbeidsgiver bestemmer når man skal bruke masker på jobb!

Fra den uken ble plikten til å bruke ansiktsmaske på kontorlokalene innført. Fra 1. desember ble det imidlertid lagt til en bestemmelse som fullstendig endrer de tidligere restriksjonene. Les videre for å finne ut hvem som bestemmer når du skal bruke masker på jobb.

Ny inntektsgrense for stillstandsstønad

Ny inntektsgrense for stillstandsstønad

Entreprenøren kan få nedetidstillegg forutsatt at hans godtgjørelse for forrige periode ikke overstiger en viss terskel. Hva er inntektsgrensen for Parkeringsstønad ved søknader fra desember og utover? Se for deg selv!

Aksepterte skattelettelser for gründere - avgjørelse fra EU-kommisjonen

Aksepterte skattelettelser for gründere - avgjørelse fra EU-kommisjonen

Skattelettelser for gründere - Polsk bistandsprogram i kampen mot virkningene av COVID-19-epidemien godkjent av EU-kommisjonen. Les artikkelen og se hvem som kan søke om skattelette og når.

Presidenten skrev under: arbeid under isolasjon tillatt!

Presidenten skrev under: arbeid under isolasjon tillatt!

Arbeid under isolasjon har til nå vært i strid med regelverket for vilkårene for å motta sykepenger eller ytelser. Presidenten signerte en lov som regulerer utførelse av arbeid under isolasjon. Les videre og finn ut mer.

Fritak fra å betale bidrag for november – forklarer ZUS

Fritak fra å betale bidrag for november – forklarer ZUS

Trygdeetaten informerer om at næringsdrivende kan sende inn søknad til ZUS om utsettelse av betalingsdato. Dette er viktig informasjon for bedrifter som venter på fritak fra å betale bidrag for november. Les mer om dette emnet!

Strukturerte fakturaer - et nytt prosjekt av Finansdepartementet!

Strukturerte fakturaer - et nytt prosjekt av Finansdepartementet!

Finansdepartementet la frem et utkast til endring av merverdiavgiftsloven, der forutsetningen er innføring av strukturerte fakturaer. Hva er strukturerte fakturaer? Hva er hensikten med introduksjonen deres? Hvem vil kunne utstede slike fakturaer? Kryss av!

Beskyttelsesmasker - hjelmer og skjerf er ikke nok lenger!

Beskyttelsesmasker - hjelmer og skjerf er ikke nok lenger!

Nye regler for å hindre spredning av koronaviruset trer i kraft. Det vil ikke være tillatt å bruke kun visir eller skjerf. Vernemasker vil bli obligatoriske. Hva er reglene i andre land? Kryss av!

Siste dager for å overlevere PIT-11 til en ansatt!

Siste dager for å overlevere PIT-11 til en ansatt!

Overlevering av PIT-11 til en ansatt er en av arbeidsgivers hovedforpliktelser. Når skal den ansatte motta den? Er det også obligatorisk å gi opplysninger om bidrag? Les artikkelen og finn ut mer!

Pensjonen går opp, og med det 13. og uføretrygd!

Pensjonen går opp, og med det 13. og uføretrygd!

Hvor mye økte indeksreguleringen av alders- og uførepensjoner i 2021? Hva er indeksreguleringen av pensjoner avhengig av? Hva er minimumsytelsene for den forsikrede i år? Les artikkelen vår og finn ut hva minstepensjonen er i år!

Fall i inntekter - bedrifter kan sammenligne det med september!

Fall i inntekter - bedrifter kan sammenligne det med september!

Ifølge den nye forskriften vil bedriftene kunne sammenligne inntektsnedgangen med september i fjor, en måned hvor så betydelige restriksjoner ennå ikke gjaldt. Dette bør gjøre det mulig for flere bedrifter å nyte godt av støtten.

Vil ulykkespremien øke?

Vil ulykkespremien øke?

Hvert år gir større arbeidsgivere informasjon om arbeidsulykker til ZUS. På denne bakgrunn fastsettes ulykkesbidraget for neste år. Vil ulykkespremien øke på grunn av det nye prosjektet? Les videre og finn ut mer!

Smarttelefonavgift - for hvem er det gunstig?

Smarttelefonavgift - for hvem er det gunstig?

Diskusjoner om reprografiavgiften har pågått lenge. Målet er å støtte forfattere hvis verk spilles av på elektroniske enheter. Les videre og finn ut om farene ved smarttelefonavgiften.

Konto Przedsiębiorcy - sammenslåingen av CEIDG med Biznes.gov.pl kommer snart!

Konto Przedsiębiorcy - sammenslåingen av CEIDG med Biznes.gov.pl kommer snart!

CEIDG-nettstedet vil være koblet til Biznes.gov.pl-portalen. Takket være dette vil det være mulig å håndtere offisielle saker ved hjelp av én tjeneste. For tiden er entreprenørkontoen i drift. Les og finn ut hva det er og hva det tilbyr.

Lokale skatter - du går tom for tid til å betale!

Lokale skatter - du går tom for tid til å betale!

Du går tom for tid til å betale avdrag og forskudd for lokale skatter. Hvem er forpliktet til å betale dem og når skal det gjøres? Les videre og finn ut hvilke lokale avgifter som må betales senest de neste dagene.

Øker du helseforsikringspremien? Nye regjeringsplaner

Øker du helseforsikringspremien? Nye regjeringsplaner

Skal man tro medieoppslagene, var det en idé i regjeringen om å heve helseforsikringspremien. Dette burde ikke komme som noen overraskelse for noen på grunn av den pågående COVID-19-pandemien. Når kommer høyningen? Les videre og finn ut mer!

Den fjortende pensjonen i 2021 – hvem kan regne med tilleggsytelser?

Den fjortende pensjonen i 2021 – hvem kan regne med tilleggsytelser?

Vil den fjortende pensjonen bli utbetalt i 2021 som lovet av regjeringen? Hvem er i så fall berettiget til ytelsen? Hvor mye blir din fjortende pensjon? Les artikkelen og finn ut svarene på spørsmålene ovenfor!

Fritak fra kassa - feil i forskriften!

Fritak fra kassa - feil i forskriften!

Det er en feil i gjeldende regulering knyttet til unntaket fra kassaapparater. Det gjelder tjenester som kassafritaket ikke gjelder for. Sjekk hva som er feilen og hva som vil bli endret.

Årsregnskap – når er det på tide å utarbeide det?

Årsregnskap – når er det på tide å utarbeide det?

Tiden for å utarbeide regnskap for enheter hvis regnskapsår sammenfaller med kalenderåret er i ferd med å renne ut. Det er planlagt en forlengelse av denne fristen. Hvilke enheter vil kunne utarbeide regnskap senere?

Hvilke endringer medførte 3.0-skjoldet?

Hvilke endringer medførte 3.0-skjoldet?

Regjeringen jobber allerede med 4.0-skjoldet. til tross for at 3.0-skjoldet ennå ikke har begynt å fungere godt. Les artikkelen vår og finn ut hvilke av de introduserte endringene, etter vår mening, kan være mest verdifulle for gründere under epidemien

Løfterestriksjoner - bruk av masker er obligatorisk kun i spesifikke situasjoner

Løfterestriksjoner - bruk av masker er obligatorisk kun i spesifikke situasjoner

Den polske regjeringen planlegger en ny bølge av oppfrysing av den polske økonomien. Hvilke endringer ligger foran oss i nær fremtid? Vil det fortsatt være obligatorisk å bruke masker? Hvilke selskaper vil kunne gjenoppta sin virksomhet? Les artikkelen og sjekk den ut!