Stol på meg, jeg er en rådgiver - tror polakkene på forsikringsrådgivere?

Service Business.

Det fremgår tydelig av rapportene til det polske forsikringsforbundet at den primære kilden til kunnskap om forsikring er rådgivere – hele 41 % av polakkene peker på dem. Først da dukker familie, venner, bekjente opp, og til slutt sammenligningssider på internett. Betyr dette at en forsikringsrådgiver i Polen nyter omdømmet til en profesjon med offentlig tillit?

Fra forsikringsforhandler til forsikringsrådgiver

MetLife bestilte nylig en studie for å fastslå forholdet mellom en kunde og en forsikringskonsulent. Resultatene av forskningen som er utført er ikke bare et interessant innblikk i de nevnte relasjonene, men også informasjon om kundenes behov, atferd og holdninger.

Men la oss starte fra begynnelsen – nemlig hvordan blir en forsikringsagent sett på? Det viser seg at vår oppfatning av en agent gjennom årene har gjennomgått en betydelig transformasjon. I utgangspunktet ble han ansett som bare en forsikringsselger, i dag er han en verdsatt rådgiver. Over 60 % av de spurte mener at forsikringsagentens rolle i valg av individuelt tilpasset livsforsikring er viktig eller snarere viktig. Forsikringsrådgivere er spesielt verdsatt av folk som har kjøpt en polise i løpet av de siste 5 årene. I denne gruppen mente hele 8 av 10 at matching av forsikringstilbudet fra agenten var viktig.

Anbefalinger bygger tillit

Undersøkelsen viste også at polakker ikke bare setter pris på arbeidet til forsikringsagenter, og oppfatter dem som sentrale rådgivere, men også stoler på dem. De aller fleste, nesten 85 %, sa at de stoler på sin forsikringsrådgiver. Betydningen og viktigheten av tillit er også tydelig i måten klienter velger sin rådgiver på. Oftest er vi på utkikk etter agenter som ber om en anbefaling - en god, pålitelig rådgiver er en velprøvd rådgiver, på anbefaling.

Over 61 % av polakkene bestemmer seg for å samarbeide med en gitt agent fordi de tidligere har blitt positivt vurdert av venner eller familiemedlemmer. Mindre enn 1/5 av respondentene valgte en rådgiver fordi han tok kontakt med dem selv, og 17 % av klientene fant sin agent via Internett.

En forsikringsrådgiver vil hjelpe deg med å sikre fremtiden din

Forskning viser at polakker stort sett stoler på og setter pris på rådgivere. Men betyr det at de er klar over viktigheten av tilstedeværelsen av en agent i prosessen med å velge riktig policy? På spørsmål om de ville bruke hjelp fra en rådgiver når de tenkte på å velge livsforsikring, svarte litt over 58 % av de spurte at de ville gjort det. Men hva med resten av gruppen? Det viser seg at de enten ikke har en mening om temaet, eller så har de ikke tenkt på å søke støtte hos en rådgiver. Situasjonen er enda verre når det gjelder personer som ikke har kjøpt polise de siste 5 årene – her kjenner ikke hele 62 % til viktigheten av rådgiverrollen i matching av forsikring.

Valget av politikkkjøpskanalen gjenspeiler perfekt posisjonen til forsikringsagenten. Hovedkilden til å kjøpe forsikring er representanten for forsikringsbyrået - nesten 54% av svarene. Ytterligere 16 % av respondentene kjøpte en polise fra en megler som ikke var relatert til et bestemt forsikringsselskap. Men over en fjerdedel av respondentene har allerede kjøpt forsikring via Internett, resten har nytt godt av bl.a. fra banktjenester eller telefonsalg.

Dette betyr at over 40 % av respondentene, da de bestemte seg for å kjøpe forsikring, marginaliserte rollen som rådgiver, og dermed økte risikoen for å kjøpe en forsikring som ikke fullt ut dekket de faktiske behovene.

Hvordan ser et møte med en rådgiver ut?

Hva er kvaliteten på kunderelasjoner med rådgivere? Hva handler møtene i hovedsak om? De innsamlede svarene indikerte at hovedtemaene som ble diskutert under samtalene fokuserte på produktet, det vil si selve forsikringstilbudet. Nesten 69 % av de spurte nevner at temaet tilpasning av tilbudet til livssituasjonen ble tatt opp. Det er også referanser til investering, pensjon eller helse. Så mange som ⅕ av respondentene snakker med rådgivere om deres private problemer, noe som bekreftes av den nevnte høye tilliten som polakkene viser til forsikringsagenter.

Viktigere, som undersøkelsen viser, selv om de fleste temaene svinger rundt tilbudet og matching til kundenes forventninger, bekrefter hele 68,5 % av respondentene at de aldri har hatt en profesjonell analyse av forsikringsbehov eller ikke vet hva en slik analyse er.

Eksperter advarer om at livskvaliteten i stor grad avhenger av tilpasningsnivået til den forsikredes individuelle situasjon. Forsikringsavtalen er vanligvis inngått for mange år, så det er viktig at den ivaretar alle våre interesser.

For å utarbeide den riktige kontrakten er det nødvendig å vite om klientenes private og profesjonelle liv, hvordan de bruker fritiden, hvilke hobbyer de har, og hva er historien om sykdommer i familien. For at polisen fullt ut skal fylle sin funksjon, må alle de ovennevnte elementene tas i betraktning ved tilpasning av kontrakten til oppdragsgivers behov.

Ekstern tekst, partnerens artikkel