Ekteskapelig samarbeid og fullt ZUS-bidrag for ektefellen

Service

Familiebedrifter der begge ektefellene jobber drives ofte som enkeltpersonforetak. I en situasjon hvor ekteskapelig samarbeid finner sted og foretaket er registrert for en av ektefellene som går inn i CEDIG, og den andre ektefellen hjelper til med å drive familiebedriften, oppstår det ytterligere konsekvenser på trygdeområdet.

En næringsdrivende som driver et enkeltpersonforetak plikter å betale trygdeavgift. Spørsmålet om bidragsbeløpet avhenger av ulike faktorer som påvirker den endelige situasjonen for bidragsforpliktelser.

Definisjon av ekteskapelig samarbeid

For en person som samarbeider med personer som er engasjert i ikke-landbruksaktiviteter, entreprenører og fysiske personer, angitt i art. 18 sek. 1 i lov av 6. mars 2018 - Entreprenørloven, ektefellen, egne barn, barn av den andre ektefellen og adoptivbarn, foreldre, stemor og stefar samt adoptivforeldre, dersom de bor sammen med dem i felles husholdning og samarbeider ved å utføre denne aktiviteten eller utføre en byråkontrakt eller fullmaktskontrakt.

Definisjonen av samarbeid i å drive virksomhet forutsetter at den samarbeidende part har betydelig innflytelse på denne virksomheten. Verdien av samarbeidsaktiviteten må også være betydelig.

Det stilles også krav om at samarbeidet om å drive en virksomhet og dens verdi skal ha sammenheng med overskuddet av den økonomiske virksomheten ektefellen driver. Begrepet samarbeid er også forbundet med egenskapen stabilitet, i betydningen økonomisk og faglig stabilitet hos den det gjelder.Det er viktig å ha en viss tilknytning til arbeidet som utføres som ledd i samarbeid i å drive virksomhet.

Det er også berettiget å legge til grunn at virksomheten som utføres av samarbeidende personer skal være organisert og ha en viss kontinuitet. Derfor, i juridisk forstand, kan det ikke utgjøre sporadisk, sporadisk, tidkrevende fakturering eller ad hoc (når det ikke er noen ansatt) utstedelse av varer. Den økonomiske og organisatoriske betydningen og stabiliteten av slik virksomhet er ubetydelig og kvalifiserer ikke for vurderingen av at det foreligger «samarbeid om å drive virksomhet» i juridisk forstand.

Samarbeid om å drive virksomhet i art. 8 sek. 11 u.s.u.s. må oppfylle følgende funksjoner:

  1. artsvekten av partnerens handlinger må ha betydning for ektefellens økonomiske aktivitet;

  2. disse aktivitetene er kanskje ikke av sekundær natur; de må stå i direkte relasjon til formålet med aktiviteten som utføres, og de må ha en viss systematisk, stabil og organisert karakter;

  3. aktiviteter som foretas må være hyppige og ta betydelig tid for den samarbeidende personen.

Oppsummert må aktivitetene som gjennomføres være av en slik type, størrelse og hyppighet at de har en økonomisk og organisatorisk dimensjon som er så vesentlig at de kan oppfattes som samarbeid for å gjennomføre denne virksomheten.

Konsekvenser av ektefellens samarbeid i økonomisk virksomhet

I henhold til art. 13 pkt. 5 i lov om trygdesystemet Tvungen pensjons-, uføre-, syke- og ulykkesforsikring dekker fysiske personer i følgende perioder: samarbeidende personer - fra datoen for oppstart av samarbeid i ikke-landbruksvirksomhet, oppfyllelse av agentkontrakt eller fullmakt eller samarbeid med fysiske personer spesifisert i art. 18 sek. 1 i lov av 6. mars 2018 - Entreprenørlov frem til slutten av dette samarbeidet.

Statusen til en samarbeidende person bestemmes av samarbeid om å drive ikke-landbruksmessig næringsvirksomhet, nære familiebånd med en person som driver virksomhet og drift av felles husholdning. Å drive en felles husholdning bestemmes av å bo sammen og dekke behov. Et husholdningsfellesskap innebærer at menneskene som oppholder seg i det får dekket sine behov med ressursene fellesskapet (familien) har til rådighet.

At voksne og yrkesaktive barn bor hos foreldrene kan imidlertid ikke uten videre anses å bo i samme husholdning.

Eksempel:

Ektemannen har registrert endagsbedrift som yter tjenester. Den har et verksted, men den offisielle delen - kontoret er hjemme, hvor også potensielle kunder mottas. Kona er ikke ansatt, hun er hovedsakelig husholderske. Møter og besøk foretas av mannens klienter av kona, som også fyller ut grunnleggende bestillingsdokumenter og informasjon for møtet. I dette tilfellet, bør kona behandles som en samarbeidende person, fra hvem - fra datoen for begynnelsen av samarbeidet for å drive ikke-landbruksaktiviteter, skal full ZUS-bidrag betales?

En overfladisk analyse viser at vi har å gjøre med en person som samarbeider om å drive virksomhet utenom landbruket, i stedet for sporadisk ekteskapelig bistand. Som regel er den såkalte samarbeid med ektefelle i virksomheten registrert av ham er rett til å dekke sin kone med bidrag. Bare en undersøkelse av saken med hensyn til hyppighet, type ytelse og økonomisk bidrag vil tillate en å frigjøre seg fra å betale fulle bidrag, ettersom bare hjelpen preget av sporadiske handlinger fra kona gir ham rett til å gjøre det. Så hvis kona i utgangspunktet utfører oppgavene til en assistent, administrativ assistent, til og med flere ganger i uken, er sporadisk hjelp neppe uaktuelt.

Samarbeid om å drive næringsvirksomhet er et slikt samarbeid fra ektefellen som genererer konstante inntekter fra denne virksomheten - høyere enn om ektefellen hadde drevet denne virksomheten på egen hånd.

Egenvekten til ektefellens virksomhet er også viktig, da den ikke skal være av sekundær karakter, men være direkte knyttet til aktivitetsfaget og være preget av stabilitet, organisering, betydelig tid og hyppighet av arbeidet som utføres.

Hvis konens arbeid er viktig nok til å generere et tappert overskudd, er mannen forpliktet til å betale hele kontingenten for sin kone.

Lovlig basis

1. Lov av 13. oktober 1998 om trygdesystemet, Journal of Laws 2020.266, d.v.s.

Materiale utarbeidet av teamet til "Tak Prawnik".

Eieren av merket "Tak Prawnik" er BZ Group Sp. dyrehage.