Verifikasjon av SAF er sendt til Finansdepartementet

Nettside

Fra januar 2018 gjelder plikten til å sende JPK_VAT for alle aktive mva-betalere. Hva er JPK? Hvilke SAF-strukturer bør genereres? Hvordan sender jeg JPK? Hvordan ser SAF-verifiseringen av Finansdepartementet ut? La oss sjekke det ut!

Hva er JPK?

JPK, det vil si Standard Audit File, er et sett med informasjon om økonomiske hendelser som fant sted i foretaket i en gitt oppgjørsperiode. Disse dataene sendes til Finansdepartementet eller til skattekontoret (avhengig av strukturen) i elektronisk form i standardisert layout og format (XML). Dermed kan de enkelt behandles.

JPK strukturer

I samsvar med gjeldende regelverk kan 7 SAF-T-strukturer skilles ut:

 • regnskapsbøker - JPK_KR

 • kontoutskrift - JPK_WB

 • lager - JPK_MAG

 • MVA kjøp og salg poster - JPK_VAT

 • MVA-faktura - JPK_FA

 • skatteinntekter og -utgifter (KPiR) - JPK_PKPIR

 • inntektsrekord (engangsbeløp) - JPK_EWP.

JPK_VAT - fraktplikt for alle mva-betalere

Plikten til å sende JPK_VAT til Finansdepartementets servere dekker alle aktive momsbetalere.

Viktig!

JPK_VAT-forsendelse inkluderer ikke skattytere som kun utfører aktiviteter fritatt for skatt på varer og tjenester.

Viktigere er at plikten til å sende JPK_VAT har blitt spredt over tid av lovgiver og avhenger av størrelsen på selskapet:

 • store selskaper - fra 1. juli 2016

 • små og mellomstore bedrifter - fra 1. januar 2017

 • mikrobedrifter - fra januar 2018

Frister for innsending av JPK_VAT

Skattepliktige plikter å sende JPK_VAT for månedlige perioder (selv når de leverer kvartalsvise mva-meldinger på grunn av merverdiavgift). Fristen for å sende JPK_VAT faller på den 25. dagen i måneden for forrige måned.

Elektronisk JPK_VAT-frakt

JPK_VAT kan kun sendes inn elektronisk. Det elektroniske regnskapssystemet - wfirma.pl lar deg enkelt sende strukturer generert i henhold til standardene utarbeidet av Finansdepartementet. For å laste ned JPK_VAT-filen, gå til fanen: START »SKATTER» UNIFORM KONTROLLFIL »LEGG TIL JPK_VAT.

I neste trinn kan du velge perioden filen skal referere til.

Systemet lar deg sende JPK_VAT på 3 måter:

 • ved å bruke din egen elektroniske signatur

 • med bruk av den elektroniske signaturen til ansatte i wfirma.pl

 • ved å bruke den pålitelige ePUAP-profilen (funksjonen vil være tilgjengelig fra januar 2018).

Mer om JPK_VAT-forsendelse i artikkelen: Uniform Control File - forsendelse til nettsiden til Finansdepartementet.

Verifikasjon av JPK_VAT sendt til Skattekontoret

Ved innsending av JPK_VAT som inneholder uregelmessigheter, bør skattyter forvente å motta et brev som ber om avklaring, retting av feil og rettelser av JPK_VAT-filer. Denne typen brev vil bli sendt på e-post fra følgende adresse: [email protected]

Viktig!

E-post fra Finansdepartementet vil ikke inneholde vedlegg eller krav om skattebetaling. Meldinger som inneholder denne typen data bør ignoreres.

Ifølge Finansdepartementet gjelder de hyppigste uregelmessighetene:

 1. avvik i de innsendte JPK_VAT-filene og deklarasjonene som er sendt inn for samme periode,

 2. avvik i transaksjonsbeløpene rapportert av entreprenører i JPK_VAT-filer,

 3. tilfeller av å inkludere i JPK_VAT-filer kjøp av MVA-fakturaer utstedt av enheter som ikke har status som aktiv skattyter i skatten på varer og tjenester.