PIT-28 - bedre via Internett enn ved rekommandert post

Service-Skatt

Entreprenører som har valgt engangsbeskatning av registrerte inntekter for sin næringsvirksomhet, må huske at den årlige erklæringen for 2020 på PIT-28-skjemaet skal sendes inn senest 1. mars 2021 (siste dag i februar er søndag). Dette er en eksepsjonell dato fordi den er nesten to måneder tidligere enn for andre gründere som har valgt å bli beskattet, for eksempel etter skatteskalaen. De foretar PIT-oppgjør senest 30. april 2021.

PIT-28 via Internett

Måten å oppfylle dine forpliktelser som skattyter på er å sende inn en elektronisk erklæring. Denne formen for PIT-28-oppgjør lar deg spare, fremfor alt, tid. Du trenger ikke lenger stå i kø på skattekontoret eller postkontoret. Du kan bruke bl.a fra IT-systemet e-Deklaracje, som leveres av Finansdepartementet eller fra et regnskapsprogram tilpasset elektronisk sending av erklæringer.

Send inn din PIT-28 uten en kvalifisert signatur

PIT-28-erklæringen kan sendes via Internett uten å måtte bruke en kvalifisert elektronisk signatur. I praksis betyr dette at hver skattyter har mulighet til å sende inn en e-erklæring, med angivelse av, for dataverifiseringsformål, kun inntekten, basert på erklæringen levert i fjor. Ved innsending av selvangivelsen for PIT for 2020 bør det derfor oppgis inntekter fra erklæringen som er sendt inn for 2019. Hvis gründeren ikke oppnådde noen inntekter i 2019 (inkludert verken fra aktiviteten eller fra arbeidsforholdet), skriv inn "0" som bekreftelsesverdi.

PIT-28 og bekreftelse på sending av erklæringen

Ettersom plikten til å levere en årlig erklæring følger av skattelovgivningens bestemmelser, er unnlatelse av å gjøre dette en skatteforseelse. Derfor, for å unngå misforståelser, bør dokumentene som bekrefter innsendingen oppbevares sammen med kopien av erklæringen. Ved innlevering av erklæringen personlig på kontoret, vil det være et offisielt stempel på kopien av erklæringen. Når skjemaet sendes i posten, bør entreprenøren ha en bekreftelse på porto. På den annen side vil bekreftelsen på innsending av PIT-28 online være den offisielle kvitteringsbekreftelsen – den s.k. UPO. Riktig utfylt erklæringssending bør inneholde koden 200 og beskrivelsen "Dokumentbehandling fullført korrekt". Du bør laste ned UPO og legge dem ved kopien av erklæringen som er lagret i regnskapsdokumentene.

Hvordan sende PIT-28-erklæringer til kontoret fra wFirma.pl-systemet?

Å generere en årlig selvangivelse og sende den til skattekontoret er enkle aktiviteter for brukere av regnskapssystemet - wFirma.pl.

Etter å ha generert årserklæringen, i fanen START »SKATTER» ÅRSDEKLARASJONER, kan du sende den ved å velge den på listen og velge SEND TIL KONTOR.

Deretter, i vinduet som vises, går du til UTEN SIGNATUR-fanen, og fyller ut dataene som etternavn, fornavn, skatteidentifikasjonsnummer, fødselsdato og, for autorisasjonsformål, skriv inn inntektsbeløpet. Detaljert informasjon om sending av e-erklæringer fra wfirma.pl-systemet finner du i artikkelen: e-Deklaracje.