Fradrag av merverdiavgift på kreditnotaer mottatt fra selger

Service-Skatt

Fra tid til annen må skattytere forholde seg til å utstede en korrigerende faktura i forhold til salg av varer eller tjenester. Andre ganger får de selv korrigerende fakturaer og da oppstår det grunnleggende spørsmålet, nemlig: når trekkes momsen fra korrigeringsfakturaene?

Korrigering av fakturaer som oppstår i løpet av forretningstransaksjoner

I lys av merverdiavgiftsloven plikter skattyter å utstede korrigeringsfaktura dersom etter utstedelse av originalfaktura:

 1. det ble gitt prisavslag i form av rabatt,

 2. rabatter og prisavslag ble gitt,

 3. varer og emballasje ble returnert til skattyter,

 4. kjøperen har fått tilbakebetalt helt eller delvis,

 5. prisen er økt eller det har vært feil i pris, takst, avgiftsbeløp eller annen post på fakturaen.

I næringslivet er det i utgangspunktet to effekter av å utstede korrigerende fakturaer, når det gjelder verdien av fakturaen:

 1. i minus korreksjon - redusere verdien av den opprinnelige fakturaen,

 2. i pluss korreksjon - øker verdien på fakturaen.

I det første tilfellet reduserer den mottatte korreksjonen nettoverdien, merverdiavgiften og bruttoverdien som følger av den opprinnelige fakturaen.

I det andre tilfellet forårsaker den mottatte korreksjonen en økning i nettoverdi, merverdiavgift og bruttoverdi som følge av den opprinnelige fakturaen.

Regler for avregning av merverdiavgift på mottatte rettingsfakturaer

Tidspunktet når det trekkes merverdiavgift fra korreksjonsfakturaer avhenger først og fremst av om det er en faktura som reduserer eller øker verdien på den opprinnelige fakturaen:

 1. dersom kjøper mottar en korrigerende faktura i minus, plikter han å redusere beløpet for inngående merverdiavgift i oppgjøret for den perioden dokumentasjonen som samtykker i vilkårene for rettelsen ble innhentet. Dersom skattyter ennå ikke har redusert (i merverdiavgiftsregisteret og i JPK_V7-filen) beløpet for inngående merverdiavgift med beløpet for inngående merverdiavgift spesifisert på fakturaen som rettelsen gjelder, og han har rett til en slik reduksjon, reduksjon av inngående merverdiavgiftsbeløp vil inngå i oppgjøret for perioden det foretar denne reduksjonen,

 2. dersom kjøper mottar en korrigerende faktura i pluss, plikter han å øke beløpet for inngående merverdiavgift i merverdiavgiftsregisteret i måneden den mottas eller i følgende tre oppgjørsperioder (månedsoppgjør) eller to (kvartalsoppgjør).

En økning eller reduksjon i inngående merverdiavgift følges selvfølgelig av en økning eller reduksjon i nettoverdien og bruttoverdien som følge av den opprinnelige fakturaen. Det kan imidlertid være mange flere ulike tilfeller her, nemlig situasjonen hvor mva-fakturaen bruker 8 % mva i stedet for 23 % mva. Som du kan se, vil nettobeløpet forbli det samme i denne situasjonen.

Fra 2021 vil kontering av rettingsfaktura fra kjøpers og selgers side endres som følge av ikrafttredelsen av bestemmelsene om innføring av s.k. SLIM MVA. Detaljer finner du i artikkelen: Enkel fakturering av salgskorrigeringer - i endringen i merverdiavgiftsloven!

Mva fradrag fra korrigerende fakturaer

Fradrag for merverdiavgift fra korrigerende fakturaer mottatt av kjøper er vanligvis enklere enn retting av merverdiavgift som skal betales hos selger, som også inkluderer:

 1. i tilfelle av plussfakturaer - tidspunktet for anerkjennelse av korrigeringsfakturaen, som avhenger av årsaken til å utstede korrigeringen (da den ble opprettet),

 2. ved in-minus-fakturaer fra perioden hvor selger innhentet dokumentasjon som bekrefter vilkårene for rettingen.

Eksempel 1.

En aktiv momsbetaler kjøpte i november 2021 varer fra en av sine innenlandske entreprenører for et bruttobeløp på PLN 80 000. Skattebetaleren sender månedlige JPK_V7-filer. Den innenlandske entreprenøren la merke til at han hadde fraktet deler av varepartiet som skulle ha blitt overlevert til en annen kunde. I mars 2021 sendte den innenlandske entreprenøren en korrigeringsfaktura i minus på PLN 20 000 brutto, som dokumentasjonen som godtar vilkårene for korrigeringen også ble innhentet for i april 2021. Skattyter returnerte også feilgods til den innenlandske entreprenøren i april.

I dette tilfellet har skattyter allerede trukket fra merverdiavgift i november 2021, så korreksjonsfakturaen skal gjenkjennes i måneden for innhenting av korrigerende fakturadokumentasjon, slik at i registeret og i JPK_V7-filen for april 2021.

Eksempel 2.

Aktiv MVA-betaler X leverer virtuelle kontortjenester til skattyter Y. Tjenester faktureres syklisk på månedlig basis. Skattyter X vedtok i 2021 å øke prisen for kontortjenester, men etter utstedelse av faktura for januar 2021. I mars 2021 utstedte skattyter X en i pluss korrigerende faktura, som skattyter Y mottok i mars 2021. retting i merverdiavgiftsregisteret og i JPK_V7-filen for mars 2021.

Eksempel 3.

MVA aktiv "Z" kjøper deler fra sin faste innenlandske leverandør "Y". I februar 2021 mottok skattyter Z en faktura for de kjøpte delene til en verdi av PLN 15 000. Ved mottak av varene viste det seg at enkelte deler var inkonsistente med bestillingen, derfor returnerte skattyter Z umiddelbart de feilaktige delene, hvoretter leverandør Y utstedte en korrigerende faktura i februar 2021 og overførte denne til skattyter Z. I dette tilfellet, siden Skattyter Z har muligheten til å gjenkjenne verdier av de kjøpte delene i MVA-registeret og kjøps JPK_V7-filen for februar 2021 i riktig verdi, kan umiddelbart legge inn riktig verdi.

Eksempel 4.

En aktiv mva-betaler P solgte i februar 2021 varer til skattyter S verdt 25 000 PLN. I april 2021 la skattyter P merke til at han hadde gjort en feil om prisen på en av varene. Verdien på fakturaen skal være PLN 27 500. I april 2021 utstedte skattyter P en korrigeringsfaktura for å øke skattegrunnlaget på grunn av en feil. Skattyter S mottok en gitt korrigeringsfaktura i april 2021, og tok den deretter med i kjøpsmva-registeret og i JPK_V7-filen i denne perioden.