Plikt til å utstede kvittering, også når kunden ber om faktura

Service-Skatt

Hvis gründeren ikke bruker unntaket fra kassaapparatet, er han som regel forpliktet til å bruke det til å registrere hvert salg som gjøres til fysiske personer som ikke driver næringsvirksomhet og faste bønder. Hva om en enkelt kunde ber om en faktura? Er gründeren da forpliktet til å utstede en kvittering?

Plikt til å utstede faktura for kvitteringen

Plikten til å utstede faktura for salg registrert i kassa viser seg når kunden ber om det innen 3 måneder fra slutten av måneden varen ble levert eller tjenesten ble utført eller hele eller deler av betalingen ble mottatt.

I henhold til art. 106i avsnitt. 6 i merverdiavgiftsloven, plikter skattyter da å imøtekomme kundens krav:

  • senest den 15. dagen i den påfølgende måneden, dersom meldingen fant sted innen utgangen av den måneden varene ble levert eller tjenesten ble utført eller hele eller deler av betalingen ble mottatt

  • senest den 15. dagen fra datoen for innsendelse av forespørselen, dersom forespørselen om faktura ble fremsatt etter den måneden varene ble levert eller tjenesten ble utført eller hele eller deler av betalingen ble mottatt.

Dersom kunden ber om faktura etter 3 måneder, kan selger eventuelt utstede en faktura på forespørsel fra kjøper.

Plikt til å utstede kvittering

Det må imidlertid huskes at utstedelse av en faktura til en individuell kunde ikke fritar gründeren fra plikten til å registrere salget med et kassaapparat - i en slik situasjon er skattyteren fortsatt forpliktet til å utstede en kvittering. På forespørsel fra kjøperen utsteder gründeren den såkalte en faktura for en kvittering som ikke er bokført til noen poster. For det første er gründeren alltid forpliktet til å kjøpe salget i kassaapparatet, og først da kan han utstede en faktura til kunden. Entreprenøren bør legge ved en skattekvittering til sin kopi av fakturaen og oppbevare den i selskapets dokumentasjon.

Derfor bør enhver entreprenør som selger til fysiske personer som ikke driver næringsvirksomhet huske at salget først skal kjøpes i kassaapparatet, og først deretter skal det utstedes en faktura på forespørsel fra kjøperen.

Faktura for kvitteringen i JPK_V7

På grunn av ikrafttredelsen av den nye JPK_V7-filen, fra 1. oktober 2020, har aktive mva-betalere vært underlagt ytterligere rapporteringsplikter, bl.a. nødvendigheten av å bruke symboler og markeringer for salgs- og kjøpsdokumenter. Under den nye strukturen inngår faktura for kvitteringer kun i journaldelen av filen med tilleggsbetegnelsen FP. Å inkludere fakturaen kun i registreringsdelen betyr at den ikke vises verdimessig i filen og påvirker ikke de totale beløpene knyttet til skyldig skatt. Derfor inntektsføres kassaapparatet på grunnlag av en felles periodisk rapport.