Familiedonasjon - er det skattepliktig?

Service-Skatt

Donasjon som en vederlagsfri overføring av en eiendel til en annen person er underlagt arve- og gaveavgift. I noen situasjoner, etter å ha oppfylt visse vilkår, kan du benytte deg av skattefritaket. Hvordan skatt er donasjon i familien?

Donasjons- og skattegrupper

Når det gjelder arve- og gaveavgift, er det 3 skattegrupper:

  • gruppe I: ektefelle, etterkommere (f.eks. sønn, datter, barnebarn, oldebarn), etterkommere (f.eks. mor, far, besteforeldre), stesønn, svigersønn, svigerdatter, søsken, stefar, stemor, i -lover;

  • gruppe II: etterkommere av søsken, søsken av foreldre, etterkommere og ektefeller av stebarn, ektefeller av søsken og søsken av ektefeller, ektefeller av søsken av ektefeller, ektefeller av andre etterkommere;

  • gruppe III: andre kjøpere.

Innenfor den første skattegruppen er det såkalte gruppe 0, dvs. ektefelle, etterkommere (f.eks. sønn, datter, barnebarn, oldebarn), etterkommere (f.eks. mor, far, besteforeldre), søsken, stefar, stemor.

Familiedonasjon og skatt

For alle skattegrupper er det et fribeløp inntil du slipper å betale budsjettkontingent. Dersom gavebeløpet overstiger fribeløpet, må mottakerne betale arv og gaveavgift.

Merk følgende!

Avgiftsplikten ved donasjon faller på giveren, det vil si at det ikke er giveren, men den som mottar donasjonen skal betale eventuell skatt.

 

Skattefrie beløp er som følger:

  • i gruppe I - PLN 9637,

  • i gruppe II - PLN 7276,

  • i gruppe III - PLN 4 902.

Unntaket er en donasjon til en familie som tilhører skattegruppe 0. I denne gruppen kan donasjonen være helt fritatt for beskatning, selv om den overstiger den fastsatte grensen på PLN 9 637, forutsatt at mottakeren rapporterer det til skattekontoret.

En familiedonasjon skal meldes til skattekontoret

Å gi en donasjon innenfor gruppe 0 etter å ha overskredet beløpet på PLN 9637 krever innsending av SD-Z2-skjemaet til skattekontoret innen 6 måneder fra det øyeblikket grensen overskrides. Først da vil donasjonen være skattefri. Etter å ha sendt inn skjemaet til kontoret, kan mottakerne dra nytte av skattefritak uavhengig av donasjonsbeløpet, fordi det ikke er noen grense i denne forbindelse.

Merk følgende!

Opp til et beløp på PLN 9 637 er en donasjon i den nærmeste familien skattefri og det er ikke nødvendig å fullføre noen formaliteter med skattekontoret.

Hvis donasjonen overstiger PLN 9 637, for å dra nytte av skattefritaket, må den rapporteres til skattekontoret innen 6 måneder.

 

Donasjonen trenger uansett ikke å meldes til kontoret dersom donasjonsavtalen er utarbeidet av notarius publicus.

Kontantdonasjon

En kontantdonasjon ser litt annerledes ut. Overføring av penger i gruppe 0 bør dokumenteres ordentlig i hvert enkelt tilfelle, og etter overskridelse av grensen på PLN 9637, i tillegg rapporteres til skattekontoret. Derfor er det nødvendig å ha et bevis for overføring av donasjonen til kjøperens betalingskonto eller et annet dokument som gjør det mulig å verifisere donasjonen, uavhengig av beløpet. Først da kan du benytte deg av retten til å bli fritatt for å betale skatt.

Så en kontantdonasjon, når den overstiger den fastsatte grensen, beskattes ikke i nullskattegruppen når:

  • vil bli overført ved bankoverføring eller på annen måte som muliggjør bekreftelse;

  • vil bli rapportert til skattekontoret på SD-Z2-skjemaet innen 6 måneder etter mottak.

SD-Z2-skjemaet må følges av bevis på mottak av donasjonen (f.eks. utskrifter fra bankkontoen).

Donasjon til familien og manglende rapportering til kontoret

Unnlatelse av å levere donasjon fra en person som kan ha nytte av fritaket, medfører at det er beskattet etter generelle prinsipper.