Rød sone - hvilke endringer for gründere?

Co-Size-Endring

Den røde sonen for hele Polen har vært gjeldende siden 24. oktober, og derfor må gründere tilpasse seg det nye regelverket som er angitt av Finansdepartementet angående deres forretningsvirksomhet. Hvilke endringer har skjedd? Hvor kan vi finne de nøyaktige indikasjonene fra departementet? La oss sjekke det ut!

Rød sone - hva betyr det for gründere?

De nye reglene og begrensningene betyr at:

  1. noen forretningsaktiviteter må stenges. De inkluderer bl.a stasjonære cateringtjenester eller nattklubber.
  2. kulturarrangementer kan avholdes med maksimalt 25 % publikum. Samtidig bør hver fjerde plass stilles til disposisjon eller holde en avstand på 1,5 m.
  3. det mulige antallet personer som kunne være i butikkene samtidig ble pålagt ovenfra.

Beskrivelsen av rød sone i forhold til aktivitetsdataene er beskrevet av Finansdepartementet på siden: Nye regler og begrensninger.

Rød sone og nedleggelse av aktiviteter

Regjeringen forbereder bistand til noen bransjer som er berørt av nedleggelsen. Det bør omfatte bl.a suspensjon av ZUS, skatter eller erstatning for tap. Det er imidlertid ikke nøyaktig definert hvilken form de til slutt vil oppnå. I tillegg er det også planlagt spesiell bistand til bedrifter som tilbyr turist-, scene-, utstillings- og underholdningstjenester. Shield 5.0 innførte tilleggsparkering og fritak fra ZUS for utvalgte bransjer, som vi skrev om i artikkelen: Shield 5.0 trer i kraft – du kan nå søke om parkering og fritak for bidrag.